121161481_1537438273123246_4617603782134791873_n.jpg

БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ “ЯАРАЛТАЙ ЦУГЛАР”ДОХИОГООР ЦУГЛУУЛЖ БЭЛТГЭЛ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ШАЛГАН ХЭЭРИЙН ГАРАЛТЫН БЭЛТГЭЛ ХАНГУУЛЛАА.

Онцгой байдлын газрын даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/78 дугаар тушаалаар газрын бие бүрэлдэхүүнийг 10 дугаар сарын…