АЖЛЫН ХЭСЭГ УВС АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

“COVID-19”-ийн  цар тахлын үеийн бэлэн байдлыг хангуулах, Эрүүл мэндийн байгууллага, ажиглах байр, Хилийн нэвтрэх цэгийн бэлэн байдалтай танилцаж, тохиолдын удирдлагын…

WHAT3WORDS БУЮУ 3 ҮГТ ХАЯГ БАЙРШЛЫН СИСТЕМИЙГ УВС АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА НЭВТРҮҮЛЛЭЭ

“What3Words” системийг хэрхэн нэвтрүүлэх, ашиглах талаар Гамшгийн шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төвөөс Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газруудтай 3 үгээр…

10.jpg

УДИРДАМЖИТ АЖИЛ ҮРГЭЛЖИЛСЭЭР

Алба хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, биеийн жингийн зохистой харьцааг хангуулах, эрүүлжүүлэх зорилгоор үе шаттайгаар удирдамжит ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна.…