ОБЕГ-н Гал түймэртэй тэмцэх газрын Гал түймрийн улсын хяналтын мэргэжилтэн, дэд хурандаа Ч.Артаг Увс аймагт ажиллажхамтарсан хяналт, шалгалт хийлээ.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан “Барилгын материал, мод модон эдлэлийн үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг 10 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 04-ний хооронд зохион байгуулж явууллаа.

scroll to top