Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл хуралдлаа

Орон нутгийн зөвлөл нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд төр, хувийнхэвшлийн болон салбар дундын хамтын ажиллагаа, иргэдийн оролцоондтулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах цогц арга хэмжээг тусгах, бодлогынзөвлөмж, чиглэл гаргах чиг үүрэгтэй, орон тооны бус зөвлөл юм.Хурлаар 2022 онд орон нутгийн зөвлөлийн хийж хэрэгжүүлсэн онцлох аргахэмжээний биелэлт, үр дүнг танилцуулж, 2023 оны аймгийн Гамшгаас урьдчилансэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэв.

scroll to top