ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭГ СУМДАД ХИЙЛЭЭ

Дэлхийн Зөн Монгол Олон Улсын байгууллагаас тус аймгийн зорилтот сумдад хэрэгжиж байгаа “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй малчдын амьжиргааг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд 2022.01.10-21-ний хооронд Түргэн, Тариалан, Сагил, Өмнөговь сумдад гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ болон зудын эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг тус тус хийж байна.

scroll to top