Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгууллаа

244374683_1820228998177504_370152307859548793_n.jpg

    “Гамшгийн Эрсдэлийг Бууруулах Олон Улсын Өдөр”-ийн хүрээнд Улаангом сумын 4, 9 дүгээр багийн айл өрхүүдэд болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж 280 гаруй айл өрхийн 496 иргэнд заавар зөвлөмж бүхий зурагт хуудас тарааж ухуулга сурталчилгааны ажлыг хийж хэрэгжүүллээ.

scroll to top