АЖЛЫН ХЭСЭГ УВС АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

“COVID-19”-ийн  цар тахлын үеийн бэлэн байдлыг хангуулах, Эрүүл мэндийн байгууллага, ажиглах байр, Хилийн нэвтрэх цэгийн бэлэн байдалтай танилцаж, тохиолдын удирдлагын тогтолцоогоор ажиллах бүтэц, үйл ажиллагааны талаар сургалт зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйгээр ханган, цаашид авах хариу арга хэмжээг боловсронгуй болгох зорилгоор МХЕГ, ОБЕГ, ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, салбар дундын ажлын хэсэг тус аймагт ажиллан өнөөдөр буюу 6 дугаар сарын 15-ны өдөр холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөлөл нийт 40 алба хаагчдад сургалт зохион байгуулж байна.

scroll to top