WHAT3WORDS БУЮУ 3 ҮГТ ХАЯГ БАЙРШЛЫН СИСТЕМИЙГ УВС АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА НЭВТРҮҮЛЛЭЭ

“What3Words” системийг хэрхэн нэвтрүүлэх, ашиглах талаар Гамшгийн шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төвөөс Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газруудтай 3 үгээр байршлыг хэрхэн тогтоож ажиллах талаар цахим сургалтыг зохион байгуулсан.

scroll to top