ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ БЭЛЭН БОЛЛОО

“COVID-19”-ээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх, иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 7 хоногийн аяны хүрээнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран аяны удирдамж боловсруулсан. Удирдамжит ажлын хүрээнд тусгагдсан *COVID-19* бидний нүдээр сэдэвт гар зургийн уралдааныг сургуулийн насны сурагчдын дунд зарласан.

scroll to top