“ОЙ ХЭЭРИЙН ГАЛ ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ АВТОМАШИН, ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛТЭЙ АЖИЛЛАХ ҮЕИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ“ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГ, СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

54433593_1184560908379316_1693745367067131904_n.jpg

Гал түймэр унтраах, аврах 41 дүгээр ангийн алба хаагчдыг “Яаралтай цуглар” дохиогоор ажлуулж, хүн нэг бүрийн хээрийн үүргэвчний иж бүрдэл, шуурхай албаны автомашины бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгаж, ой хээрийн түймэр унтраах хээрийн дадлага сургуулийг зохион байгуулж, алба хаагчдийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүллээ.
Мөн Онцгой байдлын газрын ТХХХХМ ахлах дэслэгч Ч.Мөнхжав алба хаагдад “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн дүрэм”-ээр танхимын сургалт зохион байгууллаа.

scroll to top